Het achtvoudige pad van Yoga – Het eerste pad is Yama – Zinvol Reizen

De meeste mensen kennen yoga van de mooie asana’s, poses, die gedaan worden in de lessen. De poses die mensen, waaronder ik, laten zien op plaatjes en waar je fijn mee aan de slag kan. Yoga is veel meer dan dat. Yoga is opgebouwd vanuit een achtvoudig pad, de 8 stappen of de 8 ledematen van Yoga. The 8 Limbs of Yoga zoals ik leerde in Pushkar van mijn Swamiji Kapri.

Dit achtvoudige pad van yoga is gebaseerd op de yoga sutra’s van Patanjali.
Ook vind je deze lessen, regels/wetten terug in het boeddhisme.

Het achtvoudige pad van Yoga – Zinvol Reizen

Het achtvoudige pad van Yoga - Het eerste pad is Yama - Zinvol Reizen

Het mooie aan dit yoga pad vind ik dat alles wat je doet, je doet voor je eigen geluk. Maar ook dat alles wat je doet voor je eigen geluk, alles om je heen verbeterd. En dus voor een ander ook een positief effect heeft. Dus daar waar je werkt aan jezelf is er altijd het positieve aspect dat de wereld om je heen er ook beter van wordt. Het voelt of klinkt dan egoïstisch, alleen maar aan jezelf werken.. Je werkt indirect ook aan een betere wereld voor een ander.

Wat is het achtvoudige pad van Yoga?

  • Wat zijn dan die 8 stappen van Yoga?

Ze zijn genaamd: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana en Samadhi. Het pad is een trap van laag naar hoog bewustzijn. Dit achtvoudige pad is gebaseerd op de Yoga Sutra’s van Patanjali. Wie Patanjali was lijkt niet meer te achterhalen, zijn schriften lijken te zijn overgegeven maar het verhaal wie de persoon zou zijn niet. Patanjali beschrijft yoga als volgt: Calming the fluctiations of the mind.

Leestip:  BKS Iyengar legt deze yoga sutra’s uit in het boek Light on Yoga Sutra’s. Ik heb zijn boek Light on Yoga en vind het super leerzaam. Elke bladzijde zou ik wel 10 keer kunnen lezen en er 10 keer nieuwe diepergaande informatie uit kunnen halen.

Welke fasen kennen de 8 stappen van yoga?

De Yama en de Niyama zijn leefregels. Het zijn de do’s en don’ts van het dagelijks leven om het zo te noemen. Hierna komen de asana’s en de pranayama’s, de lichamelijke oefeningen en de ademhalingsoefeningen. Deze zijn nog steeds actief te beoefenen. Voor de volgende reeks oefeningen keren we naar binnen, de Pratyahara en Dharana. Het beheersen van de zintuigen (pratyahara) en het beoefenen van concentratie (dharana). Hierna komt de daadwerkelijke meditatie genaamd Dhyana en als laatste Samadhi: eenworden met het goddelijke. Een hoger spiritueel bewustzijn.

Het achtvoudige pad van Yoga – Zinvol Reizen

Het begint in de Yoga dan dus met de Yama. De Yama zijn de morale en ethische discipline. Je morele regels en onthoudingen, je universele levenswaarden waarlangs jij wil leven

Het achtvoudige pad van Yoga - Het eerste pad is Yama - Zinvol Reizen

Eerste stap in de Yoga – Yama

In deze eerste blog van deze reeks wil ik de eerste stap gaan uitdiepen. De Yama… Het fijne hieraan is voor mij zelf dat ik het even weer helemaal kan gaan uitdiepen. Mijn aantekeningen van die maand in Pushkar erbij pakken en weer opfrissen. En kennis delen met mijn lezers maar ook tijdens de yogalessen die ik geef kan ik kleine stukjes kennis toepassen. Elke keer vertel je wat anders, wat vanuit een andere hoek en wordt weer iets toegelicht waardoor je elke keer een beetje meer leert. Een beetje meer inzicht krijgt van wat er bedoelt wordt zodat je langzaam verder komt.

Yama is Sanskriet en betekent zoveel als: onthouding / verbod. Deze zijn onderverdeeld in 5 onderdelen. De yama’s zorgen er simpel gezegd voor dat je aardig en respectvol bent naar je medemens. Een waarde wat in elk geloof van belang is en benoemd wordt.

Wat zijn de vijf onderdelen van Yama?

Er zijn vijf yama’s, geloften of geboden van zelfonthouding, die van onthouding van geweld, van leugen en bedrog, van diefstal, van onkuisheid en van bezitzucht. Samen vormen ze de Grote Gelofte.

Zoals je leest gaan deze beloften verder dan die je in de meeste religies tegenkomt. Dat komt ook doordat de meeste mensen niet gelijk streven naar het goddelijke… In de meeste geloven gaat het om zoveel mogelijk mensen onder je hoede te krijgen. Denk maar eens aan hoe het Christendom groot is geworden.. maar ook de Islam en vele andere geloven. Als ze van alle mensen het goddelijke zouden eisen zou niemand kunnen voldoen. De verboden waaraan we nu ‘moeten’ werken zijn al moeilijk genoeg maar in het dagelijks leven toch redelijk te handhaven.

Yoga is geen geloof maar een leefwijze en als je werkt aan een beter zelf is dit een fijn pad. Een pad wat op alle fronten je uitdaagt. Niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk. Je mag werken aan alle stappen en in welke volgorde die jij fijn vindt.

1e Yama – Ahimsa

Ahimsa betekent geweldloosheid, het vermijden van himsa (letsel).

Als je er vanuit gaat dat elke handeling de omgeving beïnvloed en daarbij bedenkt dat geweld ook weer geweld uitlokt zal geweldloosheid idealiter tot rust, stabiliteit of vrede leiden.

Ahimsa kun je op meerdere niveau’s beoefenen namelijk op fysisch, psychisch en spiritueel niveau.

Fysisch – Het onthouden van de fysische strijd en het onthouden van elke fysische daad die iemand of iets schade toebrengt.
Psychisch – Geweldloosheid van geest, in het denken en vrij zijn van vooroordelen.
Spiritueel – Letten op de staat van het eigen bewustzijn. Dit op een dieper niveau dan het puur psychologische.

Hoe kun je ahimsa nu toepassen in je eigen leven? In je dagelijkse ritme?

Op het fysieke vlak zou je juist die poses (asana’s) kunnen oefenen die je makkelijk vindt. Dus die je niet zozeer uitdagen in het fysieke aspect maar die je fijn vindt, waar je blij van wordt en waar je wel je meditatie in kan oefenen. Je mindfulness en bewustwording traint van je lichaam.

Op het psychische vlak is het goed om je eigen gedachtegang te onderzoeken. Welke gedachten had je vandaag over het gedrag van een ander. Hoe reëel zijn die gedachten? Kun je goed inschatten waarom een ander iets deed? Is het dus een vooroordeel wat jij dacht en is het nodig om die gedachte te hebben?

Op het spirituele vlak is het goed om korte momenten van meditatie in te bouwen. Je gedachten stilleggen, beseffen waar je bent en wat er toe doet op dat moment. Dit kunnen korte pauzes zijn van 5 minuten. Elke minuut dat je je gedachten stil kunt leggen en je gedachten controle terug pakt is er 1.

Vaak lees je over een kwartiertje mediteren… En het enige wat je denkt is… 5 minuten lukt me al niet.. Laat je er niet door tegen houden, elke minuut is er 1 en is ook het pad naar meer. We kunnen onze gedachten na een heel leven mogen rennen niet zomaar een halt toeroepen.

Het achtvoudige pad van Yoga - Het eerste pad is Yama - Zinvol Reizen

Het achtvoudige pad van Yoga

2e Yama – Satya

Satya betekent waarheidslievendheid – waarheidsliefde in handelen, woord en gedachte.

Het woord Sat betekent Ware Natuur of Onveranderbaar. Als je bedenkt dat we allemaal een ander idee hebben over een bepaalde handeling of product kun je misschien bedenken dat de ware natuur iets anders is. En wat is dan de waarheid? Daar kun je naar op zoek gaan door je mening, je gedachten goed te onderzoeken.

Wat de 1 een lekker ontbijt vindt vind een ander vreselijk… En zo is het met alles wat je ziet, denkt en beleeft.

Als je Satya wil toepassen in je dagelijkse leven is het goed om je gedachtegang te bestuderen, je eigen waarheid. Komt dat wat je denkt, voelt, doet, gelooft en zegt met elkaar overeen? En probeer je daarmee en liefdevol mens te zijn? Voor jezelf en de ander? Is een gedachte als “ik kan dit niet” een feit? Waar is een gedachte als “iemand is slecht” op gebaseerd?

Als je spreekt… ben je dan behulpzaam, is het waar wat je zegt, is het inspirerend/opbouwend, is het nodig dat je het zegt en is het aardig?

En leg die meetlat voor het spreken ook naast je gedachten. Hoeveel gedachten hebben wij die onszelf naar beneden halen, die ons minder goed over ons zelf laten denken. Als je denkt.. helpt dat je? Is dat waar? en is het inspirerend en opbouwend? Is het echt nodig dat je dit denkt? En is dit aardig?

3e Yama – āsthēya

āsthēya betekent – niet stelen. Het niet stelen van spullen, gedachten maar ook het verlangen van toe-eigenen van macht, geld en roem.

Het gaat dus een stukje verder dan wat we normaliter denken bij diefstal, dan denk je aan je fiets of andere spullen. Bij āsthēya gaat het over het toe-eigenen van dingen die niet van jou zijn, die jou niet toegekend zijn.

Stelen om daadwerkelijk te overleven, dus een stuk brood om te eten omdat je anders sterft is wat anders dan stelen om rijker/beter te worden. ( Er is ook een uitspraak over deze vorm van stelen gedaan in Italië) Het recht op leven gaat dan voor op het recht op eigendom. Maar dan moet wel heel goed aan kunnen tonen dat er echt geen andere weg meer te bewandelen was.

Als je āsthēya in je dagelijkse leven wil toepassen is het goed om je wens tot stelen (van macht/geld/roem) goed onder de loep te leggen. Waar komt deze begeerte, hebberigheid of wens vandaan? Welk gevoel van gebrek of gemis ervaar je in je leven? Hoe kun jij op een goede en gezonde manier dat gebrek of gemis opvullen?

Constructief werken aan een betere toekomst helpt jou en je medemens, zoals ik al bij Ahimsa noemde. Door je gedachtegang goed te onderzoeken werk je ook weer aan je Satya. Hoe verder je in de Yama komt hoe meer je werkt aan de andere onderdelen van de Yama’s. Een win-win situatie dus.

Het achtvoudige pad van Yoga - Het eerste pad is Yama - Zinvol Reizen
Mijn fijne Yoga ruimte in mijn oude huis

4e Yama – brahmachārya

Brahmachārya betekent kuisheid & seksuele beheersing – Vrijer vertaald naar geen overmaat / verslaving

Deze yama heeft het meest te maken met hoe en waar gebruik jij je energie het best. Hou je energie in balans en wees er bewust van waar jij je energie aan besteed. Net als geld kun je energie maar een keer uitgeven. En bedenk eens wat je dan terug krijgt van je uitgegeven energie de volgende dag of in de dagen erna? Pluk je er de vruchten van? Of heb je na een avondje stappen alleen maar een lege portemonnee en op de koop toe nog een kloppende hoofdpijn?

Brahmachārya – Alles met mate –  geen overdaad en verslaving

Seksuele energie is heel krachtige energie. Gebruik ook deze energie op een beheerste en juiste manier. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat je geen seks meer kan of mag hebben maar dat je ook dit bewust gebruikt. De oude Indiase filosofie Tantra zegt dat seksuele energie juist levensenergie is. Het orgasme is daarin niet het ultieme doel want besef ook dat bij een orgasme al die energie verbruikt wordt, wegvloeit.  Tantra betekent Expansie (tan) en Bevrijding (tra).

5e Yama – aparigraha

Aparigraha betekent vrij zijn van bezitzucht – Hebzuchtloosheid – Kun jij je verlangens van hebzucht weerstaan?

Het woord parigrah betekent zoveel als hunkeren en de a die ervoor geschreven is betekent niet. Dus niet hunkeren, niet hunkeren naar de verleidingen die onze wereld ons geeft.

We leven in een maatschappij waar alles alleen maar groter en beter ‘moet’. Waar alles met een druk op de knop besteld kan worden, kleding/eten en allerhande spullen…Die we vaak achteraf helemaal niet nodig blijken te hebben.

Een mooi voorbeeld vind ik dat als men op zoek gaat naar een huis wordt er veelal gekeken naar hoeveel men kan lenen, hoe hoog mag de hypotheek zijn. Daarna wordt er gekeken naar hoe groot het huis dan kan zijn wat men kan kopen. Dit in plaats van wat men nodig is om een fijn leven te leiden. Dit kan best een kleiner huis zijn of in een andere buurt, dichterbij het werk of misschien juist verder weg.

Probeer dit voor jezelf weer om te keren. Wat ben je nodig om gelukkig te zijn en waar kun je afstand van doen omdat je het niet meer nodig bent?

Het achtvoudige pad van Yoga - Het eerste pad is Yama - Zinvol Reizen

Aparigraha – Tevreden zijn met wat je hebt

Stel jij jezelf de juiste vragen om tevreden te zijn met wat je hebt? Heb ik dit nodig? Om welke reden wil ik dit graag hebben? Wil ik het hebben om er mee te kunnen showen? Gaat me dit gelukkig maken?

  • Shortcut naar happiness bestaat niet he?

Je moet ervoor werken, je zult alle fasen moeten doorleven om goed te kunnen begrijpen wat het inhoudt en waartoe het leidt.

Stel je word ineens daar neergezet bij het eindresultaat en dan? Zul je tevreden zijn met waar je bent? Maar heb je er hard voor gewerkt en ben je waar je zijn wil dan ervaar je tevredenheid, een overwinningsgevoel en trots.

Disclaimer: Weet wel dat dit nooit lang duurt want de mens is altijd geneigd om verder te kijken en gaandeweg verandert je doel mee met je leerproces. Des te meer belangrijk om tevreden te zijn met wat je hebt. Het was ooit een doel van je om hier te komen.

Het achtvoudige pad van Yoga - Het eerste pad is Yama - Zinvol Reizen

Mijn eerste blog over het achtvoudige pad van yoga is hiermee tot een einde gekomen. Door het opnieuw inlezen en weer beter uitzoeken hoe het zit leer ik zelf en onderweg jij ook hoop ik. Het achtvoudige pad van yoga is met deze uitgebreide blog maar een heel klein stukje behandeld. Je kunt er dus echt wel je hele leven aan wijden om alle 8 paden te leren snappen en tot uiting te laten komen in je leven. Een fijne hobby (meer leefwijze misschien) die op alle vlakken in je leven verbetering kan brengen. Mind, body & soul…

Yoga – verenigen,beheersen, verbinden

In november 2019 behaalde ik mijn 200RYT yoga diploma bij Swamiji Kapri in Pushkar. Een maand bracht ik door bij Swamiji en ik leerde er zoveel, over mijzelf, over de wereld en over hoe wij tot elkaar staan.

Bewaar deze informatie
of
deel deze met anderen ter inspiratie

Wil je meer lezen over mindful leven?

Mijn 5 redenen waarom ik dankbaar ben – Zinvolle Gedachten

Wat doet een glimlach met je? Lachen is gezond

2 minuten het ijsbad in – je immuunsysteem boosten in het ijsbad

Wat je aandacht geeft groeit – Zinvol Leven

Geniet van het Moment – De weg naar het Geluk

Gebruik de Kracht van Positief Denken in Jouw Voordeel!

Ik hoop dat jij net zo geniet van deze mooie wereld dan ik

Een reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *